Bokhandeln finns numera i ett av Laholms äldsta hus. 1797 brann åtskilliga gårdar i Laholm, bl.a. apoteksgården. Då fick Rådhusets arkitekt Hausknecht uppdrag att rita det nya apotekshuset som stod klart 1798. Källarrummet som idag stundtals används som ”reakällare” härrör sannolikt från den nedbrunna apoteksgården. På 1840-talet byggdes det södra huset och 1861 inköptes den norra granntomten för att där låta uppföra en laboratoriebyggnad.

Fram till 1973 fanns Laholms apotek i huset. Det finns fortfarande flera spår från apotekstiden i bokhandeln.

Apoteksdetaljer

1877 etablerades Herman Rådbergs bokhandel. Herman Rådberg från Mariestad hade till en början bokhandel i det Hagströmska huset (Nuvarande Synsam). Redan året efter flyttade bokhandeln diagonalt över torget till fastigheten i hörnet av Järnvägsgatan och Stortorget. Nästa flytt blev bara en liten bit till huset som tidigare inrymde Jordbrukskassan. Det äldre trähuset revs 1897 och bokhandeln flyttade då till Köpmansgatan.

Herman Rådberg drev bokhandeln till 1913. Rådberg hade biträdena Alfons Algren, som i januari 1913 blev bokhandlare i Värnamo, och Arvid Lindgren. Arvid var dock för ung att ta över, och istället tog brodern Einar Lindgren, då 24 år, över bokhandeln. 1917 flyttade bokhandeln till Östertullsgatan. Einar Lindgren drev den sedan ensam till 1965.

Bokhandeln bytte 1965 namn till Einar Lindgrens bokhandel AB och blev ett aktiebolag. I samband med ombildande till aktiebolag blev de dåvarande medhjälparna Allan Andersson och Alf Göranson delägare. Man drev också en Pappers- & tobakshandel i hörnet Stortorget/Storgatan.

1974 flyttade bokhandeln in i fastigheten vid Stortorget och blev en kombinerad Bok- & pappershandel. Bokhandeln ägdes då av Allan Andersson och Alf Göranson. 1990 övertogs den av Lena Göranson och Ulrika Hermelius.

I november 2008 togs bokhandeln över av Diana Lavesson & Stefan Ljungqvist med visionen att skapa en kulturell mötesplats i Laholm och säkerställa att Laholm inte tillhör en av de ca 100 kommuner i landet som saknar egen bokhandel. Diana har tidigare arbetat i bokhandel i Halmstad och Båstad i drygt 20 år och Stefan har arbetat som bokhandlare och förläggare i Lund under 15 år.

Anställda är Veronica Karlsson & Mårten Skoog.

 

Och att många bokhandlare numera säljer allt annat än böcker är ingen direkt ny företeelse…

 

HermRådbergs

 

Annons införd i Hallandsposten oktober 1877.

Källa: Hallandsposten och Gamla Laholm