Vi skänker en del av överskottet från antikvariska rummet till välgörande ändamål. Denna gång har vi skänkt till Sparbankens Majblomsinsamling.