STORT GRATTIS till Anita, Britta, Marie-Louise och Kjäll – vinnarna i vårt litterära quiz på Världsbokdagen! Vinstböckerna är Marlene van Niekerks Agaat , Pieter Thams Rekordvinnaren, Anne B. Ragdes Jag ska göra dig så lycklig och Laurence Cossés Drömbokhandeln, vilka fördelas genom lottning!