Vårt varmaste tack går till föreningen Gamla Laholm som i år gett oss sitt stipendium Främjare av ord och bild instiftat av Jan Olsheden och Göran Trydell 1988. Vi är oerhört glada och stolta över motiveringen: för att de med infallsrikedom, engagemang och kompetens fullföljer och vidareutvecklar stadens bokhandelstradition. Laholm 26 april 2012.