Lördag 18 jan. kl. 11 – 14 presenteras Flum 30 i Bokhandeln. Gunnar Svensson, Stockholm, som är representerad med både dikter och illustrationer i detta nummer kommer att närvara.

Det blir även diktläsning och musik. Öppen Scen för alla som vill.

Bokhandeln Laholm Poesiaffisch