med Annika Bengtsson, Monika Häägg, Björn Rosendal & Catharina Olsson

En helkväll med lokala författare

Annika Bengtsson arbetar som redigerare på Hallandsposten, och skriver även krönikor och recensioner för tidningen. Hon tilldelades föreningen Gamla Laholms stipendium 2011, med motiveringen: ”För en romankonst med omsorgsfullt utmejslat språk och angelägna ämnesval.” Det sammanhållande temat i hennes tre romaner Kråkprinsessan, Glömske­lunden och Snökupan är svårigheten att kommunicera, att ställas inför omöjliga situationer och inte klara av att söka hjälp för att komma ur dem.

Monika Häägg har under många år arbetat med teater och skrivit både pjäser och poesi. Nu har precis fjärde och avslutande delen i hennes äventyrsserie om Bronsåldersflickan Fry kommit ut. Monika Häägg erhöll 2010 Hallands Författarsällskaps stipendium för arbetet med böckerna om Fry, som hon berättar för oss om. Böckerna utspelar sig i Halland och på Bjärehalvön.

Kättaren och Faunen heter diktsamlingen som Björn Rosendal 88 år, och Catharina Ohlsson 28 år skrivit tillsammans. Att det skiljer 60 år i ålder spelar väl ingen roll när man är besjälad! Björn Rosendal, fd läkare,

Onsdag 16/11 kl. 19 Lokal författarkväll