Onsdag 29/8 kl 19 kommer Anders Kjellström och berättar om sina sex månader i Afghanistan, som resulterade i boken Dagbok från Afghanistan (Norlén & Slottner). Anders Kjellström är jur.kand och fil.kand och undervisar sedan flera år i civilrätt och EG-rätt, vid Malmö Högskola. På 1970-talet reste han i Afghanistan och efter drygt 35 år återvände han för att för EU:s räkning hjälpa till med uppbyggnaden av den afghanska rättsstaten. Mötet blir en chock, för 30 års krig har medfört en ekonomisk och social katastrof. Utmaningen att skapa demokratiska rättsliga institutioner blir nästan övermäktig, och det blir en tillvaro med både framgångar och bakslag och en inblick i en korrumperad värld full av mutor och bestickning. Vi bjuder på vin med nåt gott till före, kaffe och kaka efteråt. Pris 100 kr/person. Föranmälan.