På lördag 22 mars kl. 11.30–13.30 är det en extrainsatt signering med Karin Brunk Holmqvist. Författareftermiddagen kl. 15 är fullsatt.

KranvridKarinBrunk